Technologický postup čištění studníPosouzení druhu prací
Zjištění těsnosti studny proti povrchovému vniknutí vody. (utěsnění studny je základním prvkem! Povrchová voda, která se dostává do těla studny je hlavní příčinou sedání kalů, nečistot a bakteriálního znečištění)
Odčerpání vody
Důkladná kontrola těsnosti a pevnosti těla studny, vyspárování 3 - 5m od úrovně terénu v závislosti na posouzení a těsnosti 
Opravy, výměny sání, zhlaví, připojení kontrolních systémů, čerpadel, atd...
Čištění těla studny (čištění neprovádíme vysokotlakým proudem vody jako některé firmy, ale zcela ručně a za použití dezinfekčních a čistících prostředků)
Kompletní cementová krycí úprava těla studny s přísadou dezinfekčních prostředků (cementová krycí úprava těla studny zajišťuje dospárování, prodlužuje životnost skružených studní, dlouhodobě uvolňuje čistící a dezinfekční prostředky)  
Odčerpávání vody s dodáváním čistících prostředků
Obsyp dna filtračním substrátem
Odběr zkušebních vzorků vody
Čerpání 1-3x během 1-3dnů(v závislosti na množství znečištění a síle výtlaku vodního sloupce)
Odběr vody pro rozbor (na žádost zákazníka)