Co nabízíme


Posouzení a odhad nákladů
Kontrola vydatnosti studny (proměření počtu a síly pramenů)
Kontrola a dospárování pláště studny (hydroizolační nátěr, speciální pěna, lepidlo-cement)
Kompletní čištění těla studny včetně dezinfekce
Kompletní čištění dna včetně dezinfekce
Celková dezinfekce a cementová krycí úprava těla studny, za použití čistících a dezinfekčních příměsí s dlouhodobou životností
Obsyp dna filtračním substrátem
Kontrolní systém na hlídání hladin a spouštění čerpadel
Kontrolní systém proti běhu nasucho
Připojení nebo propojení jakéhokoliv saní (kompletně dodáváme)
Rozbor vody (na přání zákazníka)
Utěsnění studny proti nežádoucímu vnikání dešťových a povrchových vod do těla studny
Kompletní opravy: Zhlaví studny, sání, pump, okolí.


- čistíme pouze studny s průměrem větším než 80cm -