p.Kos Svinaře
(Demontáž a montáž ručního sacího zařízení, dezinfekce)
*
p.Kalista Stodůlky
(Kompletní čištění studny, montáž okrasného zhlaví)
*
pí.Drožová Rudná
(čištění bazénu, výměna filtračního media, nastavení automatiky)
*
Ústav sociální péče Leontýn
(čištění a dezinfekce přečerpávací nádrže, kontrola spouštěcích
systémů, drobné opravy)
*
pí.Sobová Řevnice
(demontáž a montáž sací jednotky. Instalace kontrolního systému)
*
p.Čermák Hořovice
(propojení odpadního vedení do kanalizace)
*
p.Novotný Sázava
(kompletní čištění studny, úprava sání a výměna zhlaví)
*
Autoopravna p.Kunc Žebrák
(kompletní čištění studny)
*
pí. Hájková Nesvačily
(Kompletní výměna ručního sacího zařízení, dezinfekce)
*
p. Martínek Chýňava
(Kompletní čištění studny)
*
DOZP Roztoky
(Hydroizolační nátěr přečerpávací nádrže, vyměna a kontrola spouštěcích systémů)