Kdy je potřeba studnu vyčistit


* Při dlouhodobém nepoužívání studny (pokud ve studni dlouhodobě nepracuje vodní sloupec, tedy není dlouhodobě voda v cirkulaci, dochází k usazování kalů, výskytu organických látek a mikroorganizmů)*

* Při kolizi ve studni (pokud není studna dlouhou dobu čištěna popřípadě opravována, přetěsněna může dojít k pronikání vrchních vod, částic okolní půdy, řas, plísní, jiných sloučenin a bakterií do vaší studny v tomto případě jednejte rychle, každý den odkladu pro vás znamená vyšší náklady na její opravu, vyčištění a znovu zprovoznění)*

* Při náhlém zhoršení kvality vody nebo zbarvení vodního sloupce (zde je možné riziko že se váš pramen připojil soused, který budoval novou studnu. Dále pak netěsnost sacího potrubí, nebo průnik vrchních vod do těla studny, ale také vysoké množství usazených kalů ve filtračním obsypu na dně studny)*

* Při nízké výšce zhlaví (v tomto případě vniká do studny povrchová voda se vším co by určitě ve studni být nemělo)*
* Při znatelném poklesu vodního sloupce (zde je velké riziko zanesení pramenů kaly)*

* Při prohlubování studny (při těchto prácích dochází k silné kontaminaci vodního sloupce a nutnosti důkladné kontroly těla studny. V tomto případě, je také velice důležité jakým způsobem byla studna prohlubována)*