Co je dobré vědět


* Plochu ve vzdálenosti do 10m od studny, by jste měli mít určitě zabezpečenou od používání hnojiv, pesticidů, jímek, trativodů, hnojišť a ostatních možných ložisek znečištění *
* Při přímém výtoku proudu vody jako je např. ruční pumpa musí být instalován kanálový odtok vody do vzdálenosti nejméně 5m od těla studny, který je dostatečně izolován od těla studny *
* Studnu, by jste měli měly nechat kontrolovat specializovanou firmou min. jednou ročně a to hlavně po zimním období!!! Při této kontrole, dbáme hlavně na rizikové části studny. Kontrola není nijak velkou investicí a můžete tím předejít velkým potížím, které jsou poté oproti tomu nákladným výdajem *
* Zhlaví studny musí být nim 50 cm nad úrovní terénu, při vzdáleném převýšení terénu, nebo možnosti vniknutí vodní hladiny, doporučujeme  min. 70cm nad povrchem. Vše je samozřejmě odvislé od vzdálenosti, posouzení a zahrnutí studny do prostředí. Dále pak celkové úpravy zhlaví studny *
* Pravidelnou kontrolou prodlužujete životnost a vydatnost!!! *
* Studnu je nutné nechat vyčistit a kontrolovat i v případě, že máte všechny důležité body v pořádku. Hlavním důvodem,  je že  přítokem podzemní vody se do studny dostávají drobné částečky horniny, které postupem času vytváří kal. Dalším problémem je kovové potrubí.