Jímací zařízení


Provádíme:
Opravy, čištění, dezinfekce, výměny, údržby, nátěry, hydroizolační nátěry, utěsnění, napojení, propojení,  elektroinstalaci, odkalení, servis, dohled, čerpání u téměř všech druhů jímacích zařízení.

Dále nabízíme výměny starších a nespolehlivých a mnohdy i hygienicky nevyhovujících spouštěcích systémů, za polo nebo plně automatické systémy.
Jímky
Septiky
Zásobníky
Mezizásobníky
Přečerpávací nádrže
Jímací nádrže
Rezervoáry
Protipožární nádrže
Rybníčky
Filtrace
Tlakové nádoby
Cisterny