Čištění studny 1m
700 - 1.000 Kč.
V ceně za jeden metr je zahrnuto: Materiál na cementovou krycí úpravu těla studny, včetně dlouhodobých čistících příměsí. Dezinfekce, vyspárování a opravy skružených studní včetně použitého materiálu.
Vybrání dna, regenerace, desinfekční úprava, obsyp dna filtračním substrátem.
1.000 - 3.500 Kč.
Přesná cena se určuje na místě stavby. Odvíjí se dle druhu a množství znečištění. V případě velmi silného znečištění je cena dohodnuta individuálně se zákazníkem
Kontrola studny
3.000 Kč.
* Pokud se stanete našim zákazníkem, dostanete od nás  na všechny ostatní roční kontroly vaší studny 1.000 Kč slevu!

*(slevy, nelze sčítat. Sleva platí vždy jednou za rok na konkrétní studnu)

Bazény
Od 1.500 Kč.
Přesné určení ceny se provádí na místě a určuje se v závislostech na druhu znečištění, velikosti bazénu a dalších činností spojených s údržbou bazénu.
Nádrže 1m3
500 - 1.500 Kč.
Přesná výše částky za 1m3 se určuje dle požadavku zákazníka, druhu provedení prací a druhu znečištění.
Čerpací systémy
???
U čerpacích jednotek nebo kompletních systémů je přesné určení ceny bez dostatečných informací téměř nemožné.
Doprava
1km/5Kč.
Doprava do 10 km. zcela zdarma!!!
Čerpání
1hod./400 - 600 Kč.
Placené čerpání se započítává pouze při samostatném čerpání.